Полагане на хидроизолация на мостове - СОП /Младост - Лозен/

Полагане на хидроизолация на мостове – СОП /ж.к. Младост – с. Лозен/