Контакти

Нашите контакти

Адрес:

гр. София 1532 с. Казичене, ул. Циклама №5

Телефон:

02/978 45 31

Мобилен:

0894 922 076

Мобилен:

0888 808 114

E-mail:

office@nexelitgroup.bg

E-mail:

info@nexelitgroup.bg