„НЕКСЕЛИТ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Достави всички хидроизолационни материали за нашия проект «Лот 3 от магистрала Струма»
Високото качество на доставените материали ще допринесе за устойчивото развитие на пътната инфраструктура на страната с национално, европейско и трансгранично значение. Препоръчвам „НЕКСЕЛИТ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД като надежден партньор.

Иван Иванов управител